Tóc đỏ - Họ Luôn Thắp Lửa

Bạn biết những gì họ nói - người tóc đỏ luôn luôn rực lửa. Họ biết chắc cách châm lửa và làm cho con cặc của bạn cương cứng. Chúng rất hiếm và nó khiến bạn muốn chúng nhiều hơn.

Ads